the yoga
space - nyt
om yoga

holdskema og
yogaformer
undervisere

priser og
tilmelding
kontakt

studerende/ledig
Hvis du er en af følgende grupper og bosat i København eller Frederiksberg kommune,
har du mulighed for at få reduceret pris på yogakort:

Det kræver dog, at vi senest første undervisningsgang får dokumentation
(su-støttemeddelelse/slutlån, dagpengekort el. lign.)
Elektronisk modtagelse på mail inden start er også fint:

- modtager af su (studiekort kan desværre ikke bruges)
- lærling med underskrevet uddannelsesaftale
- modtager af arbejdsløshedsunderstøttelse*
- kontanthjælpsmodtager
- folkepensionist
- førtidspensionist
- efterlønsmodtager

*modtager du sygedagpenge eller barselsdagpenge, har du desværrre ikke mulighed
for at modtage tilskuddet fra kommunen.